bouncing balls

Cookiebeleid

Privacy

Via de websites van BR and Design kun je je persoonsgegevens achterlaten. Voor een bestelling in een webshop, die door ons ontworpen is, of bijvoorbeeld een contactformulier. Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor de gegevens zijn ingevuld. In geval van een webshop zullen wij je gegevens uitsluitend gebruiken voor de juiste uitvoer van de overeenkomst en in geval van een ingevuld contactformulier gebruiken wij je gegevens alleen voor het goed beantwoorden van de gestelde vraag.

Als je niet wilt dat wij deze gegevens bewaren dan kun je dit aangeven bij je contactpersoon of door te e-mailen naar
info@br-anddesign.nl. Wij zullen op eerste verzoek alle in ons bezit zijnde persoonsgegevens verwijderen.

Veiligheid van je persoongegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen iedere vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU en uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Denk hierbij aan het verzorgen van de financiële administratie of het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan kun je deze klacht indienen door middel van een e-mail te sturen naar info@br-anddesign.nl  Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Open chat
Welkom bij BR and Design.
Waarmee kan ik je helpen?